Serwis Prawno-Pracowniczy nr 21 / 2017 z 2017-11-05

dodaj do notatnika < [12 / 35] >

Prawo pracy

Jaki jest wymiar czasu pracy nauczyciela akademickiego zatrudnionego na etacie naukowym

Nauczycielami akademickimi są m.in. pracownicy naukowo-dydaktyczni i pracownicy naukowi. Jaki jest czas pracy nauczyciela zatrudnionego na pełnym etacie naukowym – ile godzin tygodniowo czy miesięcznie powinien pracować (nauczyciel ten nie prowadzi zajęć dydaktycznych, tylko prace badawcze, więc nie ma ustalonego pensum)? W przepisach dotyczących warunków wynagradzania za pracę i przyznawania innych świadczeń związanych z pracą dla pracowników zatrudnionych na uczelni publicznej jest mowa o wyliczaniu stawki godzinowej nauczyciela akademickiego, gdzie uposażenie miesięczne dzieli się przez liczbę 156. Czy zatem należy przyjąć, że czas pracy nauczyciela akademickiego wynosi miesięcznie 156 godzin – pyta Czytelniczka z Warszawy.