Serwis Prawno-Pracowniczy nr 19 / 2017 z 2017-10-05

dodaj do notatnika < [14 / 27] >

ZUS

Zasady ustalania podstawy zasiłkowej dla nowego pracownika

Pracownik rozpoczynający zatrudnienie nabywa prawo do zasiłku chorobowego oraz wynagrodzenia chorobowego po upływie 30 dni ubezpieczenia chorobowego. Oznacza to , że w razie zachorowania przed upływem pierwszego miesiąca zatrudnienia, jeśli pracownik nie ma ciągłości ubezpieczenia chorobowego lub co najmniej 10-letniego okresu obowiązkowego ubezpieczenia chorobowego, nie otrzyma świadczeń z ubezpieczeń społecznych.