Serwis Prawno-Pracowniczy nr 19 / 2017 z 2017-10-05

dodaj do notatnika < [18 / 27] >

Z wokandy

W razie wątpliwości co do danych zawartych w zaświadczeniu należy przeprowadzić czynności wyjaśniające

Organ rentowy nie jest zwolniony z obowiązku weryfikacji danych zawartych w przekazywanych mu zaświadczeniach na etapie postępowania mającego na celu ustalenia prawa do świadczenia i jego wysokości, jeśli dane podane przez płatnika składek budzą jego wątpliwości (wyrok Sądu Najwyższego z 16 maja 2017 r., sygn. akt I UK 186/16).