Serwis Prawno-Pracowniczy nr 19 / 2017 z 2017-10-05

dodaj do notatnika < [5 / 27] >

O tym się mówi

Zmiany w zasadach opłacania składek na FGŚP za pracowników „bliskich” pracodawcy

Od września 2017 r. pracodawcy zatrudniający członków swojej rodziny są zobowiązani opłacać za nich składki na Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych. Bowiem weszły w życie przepisy zmieniające m.in. definicję pracownika w rozumieniu ustawy o ochronie roszczeń pracowniczych w razie niewypłacalności pracodawcy. W efekcie tej zmiany członkowie rodziny pracodawcy zostali również objęci ochroną roszczeń pracowniczych.