Serwis Prawno-Pracowniczy nr 19 / 2017 z 2017-10-05

dodaj do notatnika < [7 / 27] >

Prawo pracy

Czy można zwolnić pracownika z powodu krytyki pracodawcy

Krytyka pracodawcy przez pracownika jest dopuszczalna i czasem jest uznawana za wyraz dbałości pracownika o dobro zakładu pracy. Krytyka taka powinna mieć oparcie w rzeczywistości i być obiektywnie oraz merytorycznie uzasadniona. Jednak przekroczenie granic dozwolonej krytyki uprawnia pracodawcę do zwolnienia pracownika.