Serwis Prawno-Pracowniczy nr 19 / 2017 z 2017-10-05

dodaj do notatnika < [26 / 27] >

Prawo w jednostkach budżetowych

Jakie są zasady zatrudnienia urzędników urzędów państwowych

Zwykle urzędnicy państwowi są zatrudniani na podstawie umowy o pracę. Jednak w niektórych przypadkach powinni być zatrudniani na podstawie mianowania. Osoba ubiegająca się o pracę na wybranych stanowiskach urzędniczych musi odbyć aplikację administracyjną. Ma ona na celu przygotowanie nowego urzędnika zarówno teoretyczne, jak i praktyczne do należytego pełnienia swoich obowiązków.