Serwis Prawno-Pracowniczy nr 19 / 2017 z 2017-10-05

dodaj do notatnika < [10 / 27] >

Wynagrodzenia

Jak pracodawca może uzyskać odszkodowanie w razie wyrządzenia szkody przez pracownika

W razie wyrządzenia szkody przez pracownika wysokość odszkodowania przysługującego pracodawcy zależy od stopnia winy pracownika. Odszkodowanie ustala się w wysokości wyrządzonej szkody, jednak nie może ono przewyższać kwoty 3-miesięcznego wynagrodzenia przysługującego pracownikowi. Jeżeli jednak pracownik umyślnie wyrządził szkodę, jest zobowiązany do jej naprawienia w pełnej wysokości. W takim przypadku roszczenie pracodawcy może obejmować nawet utracone korzyści.