Serwis Prawno-Pracowniczy nr 19 / 2017 z 2017-10-05

dodaj do notatnika < [2 / 27] >

Aktualności

Dostosowanie przygotowania zawodowego młodocianych do reformy szkolnictwa

W roku szkolnym rozpoczynającym się 1 września 2017 r. w wyniku reformy szkolnictwa zasadnicza szkoła zawodowa przekształcona została w branżową szkołę I stopnia. Dlatego niniejsza regulacja została dostosowana do obecnego nazewnictwa. Zasadniczą szkołę zawodową zastąpiono branżową szkołą I stopnia, natomiast gimnazjum