Serwis Prawno-Pracowniczy nr 21 / 2017 z 2017-11-05

dodaj do notatnika < [23 / 35] >

Bezpieczna praca

Czy od bonów na posiłki profilaktyczne pobiera się zaliczkę na podatek

Spółka jest zobowiązana zapewnić pracownikom wykonującym prace w okresie zimowym na otwartej przestrzeni w warunkach szczególnie uciążliwych posiłki profilaktyczne. Obowiązek ten spółka spełni przez wydawanie uprawnionym pracownikom bonów na posiłki profilaktyczne do zrealizowania we wskazanych punktach gastronomicznych. Ze względu na specyfikę pracy oraz ze względów organizacyjnych (bardzo duża rozległość prowadzonych prac, prace w wykopach) spółka nie ma możliwości wydawania posiłków. Czy zatem spółka postąpi prawidłowo, nie pobierając od wartości bonów zaliczki na PIT – pyta Czytelnik z Gliwic.