Serwis Prawno-Pracowniczy nr 21 / 2017 z 2017-11-05

dodaj do notatnika < [9 / 35] >

Prawo pracy

Czy kserokopię aktu urodzenia martwego dziecka trzeba przechowywać w aktach osobowych

Pracownica urodziła martwe dziecko. Czy kserokopia aktu urodzenia z adnotacją „dziecko martwo urodzone” musi się znaleźć w aktach osobowych pracownicy korzystającej z urlopu macierzyńskiego? Może wystarczy spisać niezbędne dane – pyta Czytelniczka ze Szczecina.