Serwis Prawno-Pracowniczy nr 21 / 2017 z 2017-11-05

dodaj do notatnika < [10 / 35] >

Prawo pracy

Czy po ustaniu stosunku pracy można zawrzeć umowę o zakazie konkurencji

31 lipca 2017 r. wypowiedzieliśmy umowę o pracę głównemu technologowi, zarzucając mu niedopełnienie obowiązków. Pracownik został zwolniony z obowiązku świadczenia pracy na 3-miesięczny okres wypowiedzenia. Ponieważ jednak uznaliśmy, że pracownik miał dostęp do szczególnie ważnych informacji, postanowiliśmy odwołać zwolnienie z obowiązku świadczenia pracy, aby móc zawrzeć z nim umowę o zakazie konkurencji. Próba wezwania pracownika do pracy okazała się bezskuteczna. Czy mamy prawo zawrzeć umowę o zakazie konkurencji obowiązującą po ustaniu stosunku pracy po zakończeniu zatrudnienia – pyta Czytelnik z Wrocławia.