Serwis Prawno-Pracowniczy nr 21 / 2017 z 2017-11-05

dodaj do notatnika < [11 / 35] >

Prawo pracy

Na jakich warunkach pracodawca może dochodzić roszczeń w sprawach z zakresu prawa pracy

Strony umowy o pracę mogą dochodzić swoich roszczeń przed sądem pracy. O tym, który sąd będzie rozpatrywał sprawy z zakresu prawa pracy decyduje jego właściwość rzeczowa i miejscowa. W razie naruszenia prawa przez pracownika pracodawca może domagać się naprawienia szkody. Roszczenia pracodawcy dotyczą odpowiedzialności materialnej pracownika, naruszenia zakazu konkurencji lub nieuzasadnionego rozwiązania przez pracownika umowy o pracę bez wypowiedzenia.