Serwis Prawno-Pracowniczy nr 21 / 2017 z 2017-11-05

dodaj do notatnika < [25 / 35] >

Z wokandy

Czy jednorazowa nieobecność w pracy pracownika zatrudnionego w systemie zadaniowym uzasadnia rozwiązanie umowy bez wypowiedzenia

W razie zarzucenia pracownikowi zatrudnionemu w zadaniowym czasie pracy ciężkiego naruszenia podstawowego obowiązku pracowniczego, polegającego na jednorazowej nieobecności w pracy, należy wykazać bezprawność działania i winę, a także sprecyzować, na czym polegało naruszenie lub zagrożenie interesów pracodawcy. Ten ostatni element powinien być oceniany w kontekście wykonania zadań przez pracownika (wyrok Sądu Najwyższego z 5 lipca 2017 r., II PK 202/16).