Serwis Prawno-Pracowniczy nr 21 / 2017 z 2017-11-05

dodaj do notatnika < [7 / 35] >

O tym się mówi

Zatrudnianie pracowników samorządowych na stanowiskach asystentów i doradców będzie niedopuszczalne

Nowelizacja ustawy o pracownikach samorządowych uchyla przepisy dotyczące tzw. gabinetów politycznych funkcjonujących na szczeblu samorządowym przy wójtach (burmistrzach, prezydentach miast), starostach i marszałkach województwa. Stosunki pracy z pracownikami samorządowymi zatrudnionymi na stanowiskach doradców i asystentów wygasną po upływie 14 dni od dnia wejścia w życie nowelizacji.