Serwis Prawno-Pracowniczy nr 21 / 2017 z 2017-11-05

dodaj do notatnika < [8 / 35] >

Temat miesiąca

Jeden przelew do ZUS – skutki dla przedsiębiorców

Wprowadzenie od 1 stycznia 2018 r. jednego przelewu do ZUS spowoduje określone skutki dla przedsiębiorców. Wynika to ze zmiany zasad rozliczania składek na poszczególne fundusze. Począwszy od płatności dokonanych w styczniu 2018 r., kwota przelewu zostanie rozdysponowana według algorytmu podziału wpłat ustalanego na podstawie złożonej deklaracji ZUS DRA. W przypadku gdy płatnik składek mimo ustawowego obowiązku nie złoży deklaracji, wówczas podział wpłaty nastąpi według stóp procentowych składek na określone fundusze.