Serwis Prawno-Pracowniczy nr 23 / 2017 z 2017-12-05

dodaj do notatnika < [23 / 35] >

Bezpieczna praca

Czy czas oczekiwania pracownika na badania kontrolne jest nieobecnością usprawiedliwioną

Pracownik przebywał na zwolnieniu lekarskim ponad 30 dni. Do pracy stawił się 2 listopada 2017 r. W tym dniu pracodawca wystawił mu skierowanie na badania kontrolne. Pracownik od razu zgłosił telefonicznie swoją wizytę u lekarza medycyny pracy, lecz został umówiony na 3 listopada na godz. 14.00, bo wcześniej nie było wolnych terminów. Następnie 6 listopada 2017 r. pracownik dostarczył przełożonemu orzeczenie lekarza medycyny pracy o dopuszczeniu do pracy od 2 listopada 2017 r. z datą wystawienia orzeczenia 3 listopada 2017 r. Czy niewykonywanie pracy przez pracownika w okresie od 2 do 3 listopada 2017 r. jest usprawiedliwioną nieobecnością w pracy. Czy przysługuje mu wynagrodzenie – pyta Czytelnik z Kalisza.