Serwis Prawno-Pracowniczy nr 23 / 2017 z 2017-12-05

dodaj do notatnika < [35 / 35] >

Płace i rozliczenia

Jak wzrost minimalnego wynagrodzenia za pracę wpływa na świadczenia od niego zależne

Podwyższenie od 1 stycznia 2018 r. minimalnego wynagrodzenia za pracę spowoduje wzrost świadczeń pracowniczych, których wyliczenie uzależnione jest od minimalnej płacy. Są to m.in. dodatki za pracę w nocy, kwoty wolne od potrąceń, wynagrodzenia za przestój czy za gotowość do pracy. Wyższa płaca minimalna oznacza również wyższe koszty zatrudnienia, w tym składek ZUS, m.in. dla przedsiębiorców rozpoczynających własną działalność. Po raz pierwszy od jej ustalenia wzrasta minimalna stawka godzinowa m.in. dla zleceniobiorców. W 2018 r. wyniesie 13,70 zł za godzinę.