Serwis Prawno-Pracowniczy nr 23 / 2017 z 2017-12-05

dodaj do notatnika < [34 / 35] >

Prawo w jednostkach budżetowych

Na jakich zasadach przyznawać trzynastki za 2017 r.

Dodatkowe wynagrodzenie roczne jest świadczeniem motywacyjnym i ma charakter premii dla pracowników jednostek sfery budżetowej. Nie jest zatem powszechne. Nabycie prawa do trzynastki nie zależy jednak od jakości czy wydajności pracy świadczonej przez pracownika, lecz od efektywnie przepracowanego przez niego roku lub co najmniej 6 miesięcy u danego pracodawcy.