Serwis Prawno-Pracowniczy nr 23 / 2017 z 2017-12-05

dodaj do notatnika < [18 / 35] >

ZUS

Czy należy opłacać składki na ubezpieczenia społeczne z tytułu umowy zlecenia za emeryta, który pozostaje także w stosunku pracy z inna firmą

Emeryt wykonujący umowę zlecenia, który jest jednocześnie zatrudniony w innym podmiocie na podstawie umowy o pracę, jest objęty obowiązkowymi ubezpieczeniami społecznymi i zdrowotnym zarówno z zatrudnienia etatowego, jak i z tytułu umowy zlecenia, jeśli w umowie o pracę nie ma zagwarantowanego minimalnego wynagrodzenia.