Serwis Prawno-Pracowniczy nr 23 / 2017 z 2017-12-05

dodaj do notatnika < [20 / 35] >

ZUS

Czy od pracownika zatrudnionego na ½ etatu który jest również wspólnikiem spółki cywilnej należy opłacać składkę na Fundusz Pracy

PROBLEM Od 2 października 2017 r. zatrudniamy 30-letnią osobę na umowę o pracę w wymiarze 1/2 etatu, za wynagrodzeniem wynoszącym 1500 zł brutto. Osoba ta dodatkowo prowadzi działalność gospodarczą jako wspólnik spółki cywilnej, z tytułu której podlega obowiązkowym ubezpieczeniom społecznym i ubezpieczeniu zdrowotnemu. Czy