Serwis Prawno-Pracowniczy nr 23 / 2017 z 2017-12-05

dodaj do notatnika < [2 / 35] >

Aktualności

Nowe dokumenty niezbędne do rozpatrzenia wniosków w sprawie dochodzenia wypłat z FGŚP od niewypłacalnego pracodawcy

Określone zostały nowe rodzaje dokumentów i informacji wymaganych do rozpatrzenia wniosku  (marszałka lub dłużnika) m.in.: o odstąpienie w całości lub w części od dochodzenia zwrotu należności lub umorzenie w całości lub w części należności Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych, w sprawie