Serwis Prawno-Pracowniczy nr 23 / 2017 z 2017-12-05

dodaj do notatnika < [5 / 35] >

Aktualności

Zmiany w wydawaniu wiz dla cudzoziemców

Dostosowano uregulowania dotyczące oznaczania wiz dla cudzoziemców do zmian przepisów stosowanych w przypadku m.in.  zatrudniania cudzoziemców.  Nowelizacja ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach  rynku pracy wprowadziła katalog celów  w jakich może być wydana wiza krajowa lub Schengen. Zatem konieczne było dostosowanie