Serwis Prawno-Pracowniczy nr 23 / 2017 z 2017-12-05

dodaj do notatnika < [7 / 35] >

Aktualności

Nowe zbiorcze wykazy i wnioski a także zasady wypłat z FGŚP

W związku z nowelizacją ustawy o ochronie roszczeń pracowniczych   która wprowadziła  m.in. nowe okresy referencyjne (w tym wypłaty świadczeń  z okresu następującego po  dacie wystąpienia niewypłacalności pracodawcy), rozszerzenie  katalogu świadczeń wypłacanych z Funduszu o ekwiwalent pieniężny za urlop